inter Zakelijk
Image default
Personeelszaken

Wat zijn de precieze regels voor thuiswerken?

Tevens als werknemers thuiswerken, moet de werkgever zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden voor zijn werknemers. Dit staat uit voorzorg in de wet. Wil je weten waar jouw thuiswerkplek wettelijk aan moet voldoen of wat de verantwoordelijkheden van de werkgever zijn? Hieronder vindt u antwoorden op een aantal meest voorkomende vragen. 

Waar is mijn werkgever verantwoordelijk voor als ik thuis werk? 

De werkgever zorgt voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en een werkplekplan aangepast aan de persoonlijke kenmerken van de werknemer. Dit geldt ook voor je werkplek thuis. Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd. De mate waarin de werkgever deze inhoud kan leveren, hangt af van wat eventueel wordt verlangd. Het kan voorkomen dat het door de omstandigheden niet redelijk is om dit van de werkgever te verwachten. De werkgever houdt actief toezicht op zijn werknemers. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, moet continu onderwerp van gesprek zijn tussen werkgever en werknemer. Als je nog steeds geen goed uitgerust thuiskantoor hebt, kun je met je werkgever praten over wat je nodig hebt om klachten te voorkomen. Bij het maken van een arbobeleid legt de werkgever in de inventarisatie en beoordeling schriftelijk vast welke risico’s het werk voor de werknemers met zich meebrengt. Deze risicokartering en -beoordeling omvat ook een beschrijving van gevaren en risicobeheersmaatregelen, evenals risico’s voor specifieke groepen werknemers. De wet bepaalt dat de werkgever over het werkgelegenheidsbeleid en de uitvoering daarvan onderhandelt met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan met geïnteresseerde werknemers). Werkgevers en werknemers kunnen hierover advies krijgen van arbo-experts. 

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als ik vanuit huis werk? 

Als werknemer is het belangrijk om met je werkgever te praten als je je werkplek wilt aanpassen, als je klachten hebt. Zeker als je thuiswerkt, kan de werkgever niet snel raden wanneer je problemen hebt: het is belangrijk om hen proactief te informeren en met de werkgever te overleggen hoe tot een oplossing te komen. Daarnaast is het belangrijk om als ambtenaar extra aandacht te besteden aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid: dit is nodig om klachten te voorkomen. 

Aan welke eisen moet een thuiswerkplek wettelijk voldoen? 

Volgens de Arboregeling moet de werkplek thuis volgens ergonomische principes zijn ingericht. De principes van ergonomie zijn niet vastgelegd in de wet. Bij het inrichten van een belangrijke werkplek staat het scherm in een goede stand, de hoogte van de stoel en tafel wordt aangepast zodat de armen ontspannen kunnen worden, zet de muis dicht bij het lichaam en stel de stoel zo af dat de benen, dijen en onderrug worden goed ondersteund. Bij de laptop moet een extra toetsenbord, muis en eventueel een monitor gebruikt worden. 

Wat zijn de eisen om achter een beeldscherm te werken? 

Daarnaast moet de werkplek voldoen aan de eisen van het tentoonstellingswerk. Dit betekent dat het werken achter het beeldscherm op gezette tijden wordt afgewisseld met andere activiteiten of rust. Als jij als werknemer oog- of zichtproblemen krijgt als gevolg van het werken met een beeldscherm, moet de werkgever u als werknemer in de gelegenheid stellen voor een passend onderzoek. Hiervoor kunt u kijken naar de mogelijkheden van Novia Notarissen. Andere voorschriften voor computerwerk zijn bijvoorbeeld dat het beeldscherm van goede kwaliteit moet zijn, goed verstelbaar en kantelbaar en mag niet reflecteren. Daarnaast mogen het scherm en toetsenbord niet met elkaar verbonden zijn. Ook moet de werkplek moet een comfortabele lichaamshouding mogelijk maken en is de software aangepast aan de uit te voeren taken.