inter Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Online vog aanvragen

Aanvraagformulier vog

De verklaring omtrent het gedrag is een belangrijk document dat helpt aantonen dat een persoon is gescreend op criminele activiteiten. De verklaring wordt soms ook een Police Clearance Certificate (PCC) of een Good Conduct Certificate (GCC) genoemd.

Het wordt afgegeven door Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bevat informatie over het eventuele criminele verleden van de aanvrager. Het certificaat wordt vervolgens gebruikt als onderdeel van de sollicitatieprocedure voor banen, visa of andere mogelijkheden waarvoor een antecedentenonderzoek vereist is.

Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Personen die veroordeeld zijn voor een misdrijf komen niet in aanmerking voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bovendien hebben sommige landen specifieke vereisten waaraan moet worden voldaan opdat een kandidaat in aanmerking komt voor een PCC of GCC. Een aanvrager moet bijvoorbeeld een bepaald aantal jaren in Nederland hebben gewoond of geen lopende strafzaken tegen zich hebben lopen.

Digitaal vog aanvragen

De Verklaring Omtrent het Gedrag kan worden verkregen door een aanvraagformulier in te dienen via mijnvogaanvragen.nl. De aanvrager moet een aantal persoonlijke gegevens verstrekken, zoals zijn naam, e-mail, waar de VOG voor wordt aangevraagd etc.

De procedure duurt meestal ongeveer twee tot zes weken vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend tot de afgifte van het certificaat. Een versnelde procedure is mogelijk tegen een extra vergoeding.

VOG aanvragen werkgever

Het is voor werkgevers ook gemakkelijk om een VOG aan te vragen voor de werknemers via deze online VOG-loket. Als werkgever kunt u zelf de screeningsprofielen selecteren waarop de werknemers gescreend moeten worden. Zo kunt u tevens voorkomen dat uw werknemers aankomen met een VOG waarbij gescreend is op de verkeerde profielen.

VOG online aanvragen

Als u van plan bent om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de vereisten en de aanvraagprocedure. Voor meer informatie over VOG aanvragen kunt u terecht op de website van mijnvogaanvragen.nl.

https://www.mijnvogaanvragen.nl/