inter Zakelijk
Image default
Energie

Hybride: de weg naar een schoner milieu

Wat betekent de term hybride?

Hybride is een term die de afgelopen jaren meer en meer tevoorschijn komt op verschillende plekken. Zowel in de energiesector als in de transportwereld wordt er veel ontwikkeld op het gebied van hybride. De vraag wat hybride is en wat je ermee kunt blijft voor sommige mensen echter lang onbeantwoord. Dit artikel geeft je daar een antwoord op. Hybride is het combineren van methoden van aandrijvingen. Als je naar een auto kijkt heeft deze standaard een verbrandingsmotor. Met hybride wordt deze gecombineerd met een elektromotor en een accu.

Wat is het doel van hybride?

Het voornaamste doel van hybride is het terugdringen van het brandstofverbruik dat slechte stoffen uitstoot voor het milieu. Auto’s met alleen een verbrandingsmotor stoten door de fossiele brandstoffen veel CO2 uit. Bij hybride auto’s reduceer je deze uitstoot drastisch omdat je ook gebruik maakt van een elektromotor en een accu. De hybride auto’s zijn daardoor schoner en veel beter voor het milieu. Andere sectoren zoals de energiesector maken ook gebruik van de ontwikkelingen op het gebied van hybride.

Hybride aggregaten

Bovenstaande pluspunt geldt namelijk ook voor bijvoorbeeld aggregaten met een verbrandingsmotor en een accu. Doorgaans beschikken de meeste aggregaten over een motor die op diesel draait. Door de kentering op dit gebied investeren steeds meer bedrijven in de energiesector in hybride aggregaten. Hiermee zullen zij het milieu minder belasten met vervuilende stoffen. Er kan zelfs hier en daar al gekozen worden voor een drietrapssysteem: een aggregaat met zonnepanelen, een accu en een verbrandingsmotor. In respectievelijk diezelfde volgorde zal het aggregaat een groene manier hebben van stroom genereren. Een andere grote stap in de richting van een schoner milieu is het gebruik van biodiesel in aggregaten. De biologische diesel HVO wordt verwerkt uit organische materialen zoals vette gewassen. Deze zijn hernieuwbaar en daarmee zeer groen.

Heeft het milieu baat bij hybride?

De energiesector investeert dus al veel in het creëren van een schonere toekomst. Oude aggregaten functioneerden puur en alleen op fossiele brandstoffen. Deze zijn slecht voor het milieu en zijn eindig. Om op het moment van totale schaarste aan fossiele brandstoffen voorbereid te zijn, ontwikkelen veel sectoren al oplossingen op het gebied van hybride. En dat is goed nieuws voor het milieu. Waar een totale overstap naar biologische brandstoffen al helemaal groen is geldt hybride als een grote stap in de goede richting.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/wat-is-hybride/